İş Sürekliliği Stratejileri

İş sürekliliği yönetiminde temel amaç, mal ve hizmet sunumunun olağanüstü durumlarda kesintiye uğramadan veya olumsuz etkisi kabul edilebilir seviyede kalacak şekilde en az kesintiyle devamlılığını sağlamaktır. Bu doğrultuda firmalar olası kesintilere karşı neler yapacaklarını gösteren stratejiler geliştirmelidir.

Devam… http://www.kaliteaktuel.com/2016/10/is-surekliligi-stratejileri.html