İş Sürekliliği “Kapsam” ve “İş Etki Analizi”

Anasayfa Atölyeler İş Sürekliliği Yönetimi Atölyesi İş Sürekliliği “Kapsam” ve “İş Etki Analizi”

Firmaların kendilerine soracağı önemli sorulardan biri, kurulacak iş sürekliliği yönetim sisteminin kapsamı ne olmalıdır ve nasıl belirlenmelidir cwoojfw. Bu yazıda bunun üzerinde duruyor ve firmalara ipuçları veriyor olacağız.

İş sürekliliği her ne kadar tüm işletmeyi kapsasa da, firma için önemli olan mallara, hizmetlere, bunları gerçekleştiren süreçlere ve bunları destekleyen kaynaklara odaklanmaktadır. Bu önemli mal, hizmet ve süreçlere odaklanma yaklaşımı aynı zamanda bize olağanüstü durumlara karşı, firma kaynaklarını daha verimli ve daha etkin kullanma imkanı vermektedir.

Firma için önemli olan malların, hizmetlerin, süreçlerin ve ilgili paydaşların belirlenmesine kapsam analizi, yaşanan bir iş kesintisi olayı sonrası süreçlerin olay öncesi hale getirilmesi için ihtiyaç duyulacak kaynakların, bağımlılıkların ve yöntemin belirlenmesine ise iş etki analizi çalışması diyebiliriz.

Devam…http://www.kaliteaktuel.com/2016/10/is-surekliligi-kapsam-ve-is-etki-analizi.html